Kredyt Bank

Kredyt hipoteczny w Kredyt Bank

Jakie warunki kredytowe oferuje swoim klientom Kredyt Bank?

Kredyt Bank

HIPOTECZNY w Kredyt Bank (szeroko rozumiany cel mieszkaniowy)
Rodzina na Swoim NIE
waluta kredytu PLN oraz EUR indeksowane w walucie (oferta w EUR dostępna wyłącznie dla Klientów z minimalnymi dochodami netto na gospodarstwo domowe 5000 zł lub 7000 zł w przypadku Klientów zamieszkałych w Warszawie)
kwota minimalna/maksymalna min. 50 000 zł
okres kredytowania 1 – 35 lat
1 – 20 lat dla klientów uzyskujących dochody za granicą i tam płacących podatki
max LTV Standardowo: 80% dla PLN oraz 70% dla EUR
przy ubezpieczeniu niskiego wkładu własnego (prowizja 3,5% płatna jednorazowo) 100% dla PLN oraz 85% dla EUR
70% dla osób uzyskujących dochody za granicą
wiek kredytobiorców 18 – 70 lat (dotyczy najmłodszego kredytobiorcy)
maksymalna ilość kredytobiorców nie sprecyzowana
właściciel/kredytobiorca Przynajmniej jeden z kredytobiorców ma lub będzie miał prawo własności
zabezpieczenie na nieruchomości osoby trzeciej TAK
ubezpieczenie pomostowe Do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki bank podwyższa marżę o 1,5 p.p. w przypadku inwestycji realizowanych przez dewelopera lub SM lub o 1 p.p. w pozostałych przypadkach.
ubezpieczenie niskiego wkładu Ubezpieczenie zamienione na prowizję w wysokości 3,5% brakującej kwoty wkładu własnego. Prowizja płatna jednorazowo przed uruchomienie
ubezpieczenie na życie Ubezpieczenie fakultatywne płatne przez Klienta miesięcznie w dniu płatności raty (z dołu) – koszt 0,034% aktualnego zadłużenia.
Ubezpieczeniem mogą być objęci wszyscy kredytobiorcy – skorzystanie z ubezpieczenia obniża marżę kredytu.
ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy Ubezpieczenie fakultatywne płatne przez Klienta miesięcznie w dniu płatności raty (z dołu) – koszt 0,0665% aktualnego zadłużenia.
Ubezpieczeniem może być objętych maksymalnie dwóch kredytobiorców – skorzystanie z ubezpieczenia obniża marżę kredytu.
ubezpieczenie nieruchomości Obligatoryjne.
wycena Istnieje możliwość odstąpienia od operatu szacunkowego jeśli:
– wyłącznym celem kredytu jest zakup od dewelopera
– zakup na rynku wtórnym jeśli wkład własny wynosi min. 40% dla PLN lub 50% dla EUR i kwota kredytu nie przekracza 250 000 PLN
– kwota kredytu nie przekracza 30 000 PLN oraz 15% LTV
– wykup lokalu od gminy lub Skarbu Państwa
– zamiana lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe prawo do lokalu
karencja w spłacie wykorzystanie kredytu do 24 m-cy, karencja do 3 m-cy
prowizja za wcześniejszą spłatę W pierwszych 5 latach 1,5% min. 300 zł
Bez opłat możliwa spłata do 20% kredytu oraz spłata dowolnej kwoty ze środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości
prowizja za przewalutowanie na PLN bez opłat, na inną walutę 1% min. 200 zł
DOCHODY:
umowa o pracę na czas nieokreślony 1) ogólny staż pracy ≥ 3 mc
umowa o pracę na czas określony 1) ogólny staż pracy ≥ 6 mc
2) umowa nie wygasa przed upływem 6 mc od dnia złożenia wniosku kredytowego
umowa zlecenie/dzieło 1) ogólny staż pracy ≥ 6 mc
2) Dochód netto = przychód – (koszty uzyskania przychodu + podatek dochodowy + składki za ubezpieczenia)
działalność gospodarcza – zasady ogólne 1) min. Okres prowadzenia działalności gospodarczej 6 mc
2) dochód netto wyliczany jest z okresu ostatnich 12 mc
działalność gospodarcza – ryczałt 1) ewidencja przychodów za rok bieżący oraz poprzedni
działalność gospodarcza – karta podatkowa 1) oświadczenie o szacowanym dochodzie brutto i o faktycznym przychodzie
dochody z zagranicy Tak – umowa o pracę i Działalność. Klient może rozliczać się w Polsce i za granicą
OBCIĄŻENIA:
limity na kartach kredytowych 5% przyznanego limitu
limity w ROR 3% przyznanego limitu
INNE:
refinansowanie kosztów poniesionych Jeśli nie minęło 12 mc od transakcji lub zakończenia inwestycji, bank może zrefinansować nawet 300 tys. zł poniesionych kosztów.
Jeśli kredyt jest w całości przeznaczony na refinansowanie poniesionych kosztów, to LTV nie może być wyższe niż 60% dla kredytu do 100.000 lub 50% dla kredytów powyżej 100.000.
kredyt refinansowy 105% kwoty zadłużenia, pod warunkiem że kwota kredytu nie przekracza wartości nieruchomości.
rozliczanie transz Inspekcja przy wykorzystaniu 25, 50, 75 i 100% kwoty kredytu. Rozliczenie kwot na podstawie faktur (min. 50%) i oświadczeń klienta
termin ważności decyzji i umowy kredytowej
wyróżniki W przypadku kredytu na zakup nowej nieruchomości od dewelopera / SM i jej wykończenie / urządzenie – możliwość przyjęcia za wartość nieruchomości 110% kwoty z umowy z deweloperem (o ile koszt wykończenia nie został ujęty w tej umowie)
Do wkładu własnego bank wlicza przewidywane, przyszłe środki kredytobiorcy

 

 

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...