Kredyty dla firm na przykładzie BZ WBK

Kredyty dla firm w Banku Zachodnim WBK

Bank zachodni WBK posiada ofertę produktów kredytowych dla firm w trzech najbardziej popularnych kategoriach. Korzystając z oferty WBK przedsiębiorca może zarówno znaleźć źródła finansowania bieżącej działalności, działalności inwestycyjnej oraz uzyskanie środków w sytuacjach objętych kredytami preferencyjnymi. Zobacz co oferują kredyty dla firm.

Kredyt Biznes Ekspres łączy w sobie dwa rodzaje kredytów, gdyż za jego pośrednictwem można finansować zarówno bieżące potrzeby jak i niewielkie inwestycje. Ekspresowa decyzja kredytowa pozwala na szybkie reagowanie na zmiany warunków rynkowych czy działania konkurencji. Kredyt może zostać wypłacony jednorazowo lub w kilku transzach, bank nie wymaga przedstawienia faktur.

· Kredyt do 500.000zł

· Okres spłaty zobowiązania do 5 lat

· Do 100% wartości inwestycji

· Możliwość przeznaczenia środków na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością

Ciekawą odmianą standardowego kredytu Biznes Ekspres jest kredyt EBI. Jest to kredyt na preferencyjnych warunkach kierowany do sektora MSP. Środki uzyskane w ten sposób są pozyskiwane z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, przez co przedsiębiorcy mogą liczyć na naprawdę atrakcyjne oprocentowanie.

Kredyt Biznes Ekspres Hipoteka jest sposobem finansowania inwestycji pozyskując środki zabezpieczone hipoteką. Formalności związane z wykorzystaniem kredytu są bardzo ograniczone, wystarczy tylko zaświadczenie kredytobiorcy, nie musi on przedstawiać licznych faktur czy innych dokumentów potwierdzających wykorzystanie kredytu.

· Okres spłaty do 15 lat

· Wysokość kredytu do 3 mln zł[1]

· Kredyt do 65% wartości nieruchomości

Kredyt może być wypłacany w transzach lub jednorazowo, należy pamiętać iż warunkiem uzyskania kredytu Biznes Ekspres Hipoteka jest wpis hipoteki na pierwszym miejscu.

Kredyt w rachunku bieżącym daje stały dostęp do gotówki do wysokości ustalonego limitu. Spłata zobowiązania następuje automatycznie z każdego wpływu na konto. Kredytobiorca może pozyskać kredyt w wszystkich najpopularniejszych walutach USD, EUR, CHF, GBP oraz PLN. Okres kredytowania wynosi 12 miesięcy, w wyjątkowych wypadkach istnieje możliwość przedłużenia terminu spłaty nawet do 3 lat. Środki pozyskane z tytułu tego kredytu mogą być wykorzystywane na spłatę bieżących zobowiązań firmy.

Kredyt inwestycyjny w Banku Zachodnim WBK pozwala małym i średnim firmom finansować zakup lub wydatki związane z odtworzeniem środków trwałych. Dużą zaletą kredytu w WBK jest to, że bank finansuje nawet do 95% wartości inwestycji. Oznacza to, że wkład własny przedsiębiorstwa jest bardzo niski, co ułatwia przeprowadzenie danej inwestycji. Okres spłaty jest uzależniony od charakteru danej inwestycji, termin i wysokość poszczególnych rat jest ustalana z uwzględnieniem przedstawionego biznesplanu. Kredyt inwestycyjny podobnie jak większość pozostałych kredytów w WBK może zostać udzielony w USD, EUR, CHF, GBP, PLN.

Kredyty preferencyjne ARiMR są również częścią oferty kredytowej Banku Zachodniego WBK. Bank oferuje dwa rodzaje kredytów na preferencyjnych warunkach skierowanych do rolników. Jest to kredyt inwestycyjny i kredyt klęskowy. Atrakcyjność tych rozwiązań wynika z tego iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pokrywa część odsetek od kredytu zaciągniętego przez rolnika, przez co koszt obsługi zadłużenia ulega znacznemu zmniejszeniu.


[1] Dla osób będących klientami WBK od co najmniej 6 miesięcy. Pozostałe osoby mogą otrzymać maksymalnie 2 mln zł.

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...