Millennium Bank

Kredyt hipoteczny w Millennium Bank

Co oferuje swoim klientom Millennium Bank?

Millennium Bank kredyt hipoteczny HIPOTECZNY (cel mieszkaniowy stanowi min 70% kwoty kredytu) KONSOLIDACYJNY POŻYCZKA
Rodzina na Swoim TAK
waluta kredytu PLN
kwota minimalna/maksymalna min 20 000 PLN/ kwota maksymalna nieokreślona, uzależniona od zdolności kredytowej i rodzaju zabezpieczenia
Kwota przeznaczona na cel dowolny nie może przekraczać 500 000 PLN
okres kredytowania 6 – 35 lat 3 – 30 lat 3 – 25 lat
max LTV 80% z ubezpieczeniem 100%
siedlisko – 60%
działka – 50%
90% pod warunkiem, że część środków przeznaczona jest na cele mieszkaniowe, w przeciwnym przypadku 70% 70%
wiek kredytobiorców 20 – 75 lat, osoby, które przekroczyły 50 lat mogą uzyskać kredyt do 70 roku życia.
maksymalna ilość kredytobiorców 4
właściciel/kredytobiorca 1) co najmniej jeden spośród kredytobiorców musi posiadać lub nabywać nieruchomość
2) jeśli kredytobiorców z przyszłym właścicielem łączy pierwszy stopień pokrewieństwa, to nie muszą oni przystępować do kredytu
zabezpieczenie na nieruchomości osoby trzeciej TAK
ubezpieczenie pomostowe Składka wynosi 1% kwoty kredytu rocznie – płatna miesięcznie 7 dnia miesiąca. Maksymalny czas na dostarczenie odpisu z KW wynosi 24 mc.
ubezpieczenie niskiego wkładu Dla kredytów powyżej 80% LTV. Składka wynosi 3,5% kwoty powyżej 80% LTV, jest jednorazowa bez możliwości kredytowania.
ubezpieczenie na życie Zalecane, jeśli klient rezygnuje z ubezpieczenia marża wzrasta o 0,5 p.p. Możliwość przedstawienia własnej polisy lub przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.
ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy Ubezpieczenie dobrowolne. Nie wymagane przez Millennium Bank. Składka za dwuletni okres ubezpieczenia wynosi 2% kwoty kredytu, jest jednorazowa z możliwością kredytowania.
ubezpieczenie nieruchomości obligatoryjne – możliwość przedstawienia własnej polisy lub przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.
wycena Wycenę należy zlecić po przyjęciu wniosku i kompletu dokumentów od Klienta.
1) zlecana przez Bank i wykonywana przez współpracującego z Bankiem Rzeczoznawcę.
2) Operat własny Klienta (opcja dostępna dla kredytów powyżej 400 tys. zł).
karencja w spłacie Maksymalny okres karencji w spłacie kredytu: 24 mc dla celów mieszkaniowych, 6 mc dla celów finansowych (karencja na życzenie klienta)
prowizja za wcześniejszą spłatę Prowizja 2% w przypadku nadpłaty powyżej 30% kwoty kredytu przez pierwsze 3 lata, w pozostałych przypadkach 0.
prowizja za przewalutowanie N/A
DOCHODY:
umowa o pracę na czas nieokreślony ogólny staż pracy ≥ 3 m-ce
umowa o pracę na czas określony aktualna umowa o pracę trwa min. 3 m-ce
umowa nie wygasa przed upływem 6 m-cy od dnia złożenia wniosku kredytowego
umowa zlecenie/dzieło min. 6 m-cy + ocena stabilności dochodu.
działalnść gospodarcza – zasady ogólne Standardowo min. 12 mc prowadzenia działalności
Na zasadzie odstępstwa min. 6 m-cy jeśli działalność jest kontynuacją wcześniejszej umowy o pracę
działalność gospodarcza – ryczałt Standardowo min. 12 m-cy prowadzenia działalności, na zasadzie odstępstwa min. 6 m-cy jeśłi jest to kontynuacja wcześniejszej umowy o pracę.

Szacowany dochód netto wynosi 25% przychodu wykazanego w rozliczeniu rocznym / Ewidencji Przychodów.

działalność gospodarcza – karta podatkowa Standardowo min. 12 m-cy prowadzenia działalności, na zasadzie odstępstwa min. 6 m-cy jeśłi jest to kontynuacja wcześniejszej umowy o pracę.

miesięczny dochód netto = aktualna miesięczna stawka netto x 8

dochody z zagranicy TAK
OBCIĄŻENIA:
limity na kartach kredytowych 5% z wykorzystanego limitu lub 5% z limitu w przypadku nie przedstawienia wyciągów z kart kredytowych
limity w ROR 5% średniej z ujemnych sald z 3 mc
INNE:
refinansowanie kosztów poniesionych 1) Nieruchomość w trakcie budowy: refinansowanie udokumentowanych wydatków z całego okresu trwania inwestycji.
2) Nieruchomość w stadium użytkowania: refinansowanie udokumentowanych wydatków z 12 m-cy wstecz.
kredyt refinansowy oferta standardowa Millennium Bank
rozliczanie transz fotoinspekcja rzeczoznawcy płatna 300 zł (w przypadku wypłacenia w I transzy 50% kredytu) lub klient dostarcza zdjęcia + dziennik budowy + faktury (bezpłatne)
termin ważności decyzji i umowy kredytowej decyzja kredytowa = 60 dni kalendarzowych
umowa kredytowa = 60 dni kalendarzowych na podpisanie i uruchomienie kredytu
wyróżniki Cel kredytu: bank udziela kredytu na zakup działki i budowę domu systemem gospodarczym do 100% LTV. W przypadku jednoczesnego kredytowania zakupu działki i budowy domu obowiązują następujące zasady:
– 1 transza – na zakup działki nie może być wyższa niż 80% jej wartości bieżącej,
– następna transza – na rozpoczęcie budowy nie może być wyższa niż 20% wartości działki
Jeśli Klient jest zainteresowany finansowaniem zakupu oraz budowy na 100% LTV, jedynym rozwiązaniem jest poniesienie przez niego kosztu do 20% wartości działki i następnie refinansowanie tym samym kredytem.

 

 

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...