MultiBank

Kredyt hipoteczny w MultiBank

Co swoim klientom oferuje MultiBank?

MultiBank

HIPOTEKA KONSOLIDACJA POŻYCZKA
Rodzina na Swoim TAK
waluta kredytu PLN/CHF/EUR/GBP/USD
kwota minimalna/maksymalna min. 80 000 zł/max. 2 mln zł min. 80 000 zł/max. 300 tys. zł
okres kredytowania max. 40 lat max. 30 lat
max LTV 80 LTV przy kredycie w PLN,
70% LTV przy kredycie w walucie obcej,
z ubezpieczeniem brakującego wkładu własnego do 110% LTV gdy okres kredytowania do 30 lat, (dodatkowe środki powyżej 100% LTV w wielkości 10% wnioskowanej kwoty kredytu na opłaty okołokredytowe),
z ubezpieczeniem brakującego wkładu własnego do 100% LTV gdy okres kredytowania powyżej 30 lat
75% LTV
łączenie celów kredytu 10% kwoty kredytu na cel dowolny ale nie więcej niż 100.000 PLN jeśli co najmniej 60% kwoty konsolidacji przeznaczona na cel mieszkaniowy to LTV takie jak dla celu mieszkaniowego, 30% wnioskowanej kwoty kredytu (nie więcej niż 50.000 PLN na cel dowolny
oprocentowanie WIBOR 3M / EURIBOR 3M / LIBOR 3M + marża
wiek kredytobiorców 70 lat
maksymalna ilość kredytobiorców 4 kredytobiorców, kolejni to poręczyciele
właściciel/kredytobiorca nie każdy właściciel musi być kredytobiorcą
zabezpieczenie na nieruchomości osoby trzeciej TAK
ubezpieczenie pomostowe podwyższenie oprocentowania o 1% przy rynku pierwotnym (deweloper), w pozostałych przypadkach o 1,5%
ubezpieczenie niskiego wkładu składka 4,5% na okres 36 miesięcy
ubezpieczenie na życie Grupowe ubezpieczenie na życie i całkowitej niezdolności do pracy TU – opcjonalnie, bezpłatnie przez pierwsze 6 miesięcy. Po tym okresie – 0,0417% miesięcznie od kwoty aktualnego zadłużenia. Składka dotyczy całego kredytu bez względu na liczbę współkredytobiorców
ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy Bank proponuje pakiet ubezpieczenia „Bezpieczna Spłata” PBS – zakres i koszt ubezpieczenia zależny od wybranego wariantu.
Wariant STANDARD – składka 1,4% za okres pierwszych 2 lat, potem 4% od bieżącej raty kapitałowo- odsetkowej
Wariant OPTIMUM – składka 1,6% za okres pierwszych 2 lat, potem 4,15% od bieżącej raty kapitałowo- odsetkowej
Wariant KOMFORT – składka 2% za okres pierwszych 2 lat, potem 4,35% od bieżącej raty kapitałowo- odsetkowej
Ubezpieczenie od utraty pracy opcjonalnie – składka 0,03%miesięcznie od kwoty zadłużenia
ubezpieczenie nieruchomości składka miesięczna w wysokości 0,0065 % wartości nieruchomości
wycena 0 zł za zdjęcia i notatkę z inspekcji nieruchomości, operat szacunkowy dostarczany przez Klienta gdy:
1. przedmiotem zabezpieczenia dom jednorodzinny w budowie
2. kredyt w PLN
karencja w spłacie tylko na rynku pierwotnym i przy budowie domu – maksymalnie 36 miesięcy
prowizja za wcześniejszą spłatę 0% jeśli Klient wykupi ubezpieczenie PBS, w pozostałych przypadkach 1,5%
prowizja za przewalutowanie Brak
DOCHODY:
umowa o pracę na czas nieokreślony 1) ogólny staż pracy ≥ 3 mc (okres próbny wlicza się do stażu)
umowa o pracę na czas określony 1) ogólny staż pracy ≥ 3 m-cy.
2) aktualna umowa z terminem wygaśnięcia za 6 m-cy
umowa zlecenie/dzieło min. od 6 m-cy
działalność gospodarcza – zasady ogólne min. okres prowadzenia działalności 24 m-ce (dochód do zdolności kredytowej z 12 m-cy)
działalność gospodarcza – ryczałt Dochód wyliczony z PIT-28.
działalność gospodarcza – karta podatkowa miesięczna stawka karty podatkowej * 9
gospodarstwo rolne nie akceptowane
dochody z najmu od min 6 m-cy
dochody z zagranicy TAK, min staż pracy min 6 m-cy, termin wygaśnięcia umowy nie krótszy niż 6 m-cy
OBCIĄŻENIA:
limity na kartach kredytowych 5% przyznanego limitu
limity w ROR 4% przyznanego limitu
INNE:
refinansowanie kosztów poniesionych do 18 m-cy wstecz (na podstawie faktur)
kredyt refinansowy Oferta standardowa jeśli cel mieszkaniowy ≥ 60% łącznej kwoty kredytu, refinansowanie jako pożyczka jeśli cel mieszkaniowy < 60% łącznej kwoty kredytu
rozliczanie transz Inspekcja i zdjęcia zweryfikowane przez pracownika banku
termin ważności decyzji i umowy kredytowej decyzja – 60 dni
umowa – 90 dni
wyróżniki

 

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...