Noble Bank

Kredyt hipoteczny w Noble Bank

Co swoim klientom oferuje Noble Bank?

Noble Bank

HIPOTECZNY KONSOLIDACYJNY POŻYCZKA
Rodzina na Swoim TAK
waluta kredytu PLN/EUR
kwota minimalna/maksymalna brak ściśle określonej kwoty
okres kredytowania max. 50 lat max. 25 lat
max LTV 110% LTV 80% LTV
wiek kredytobiorców brak ściśle przyjętego limitu wieku – standardowo 80 lat brak ściśle przyjętego limitu wieku – standardowo 65 lat
maksymalna ilość kredytobiorców dowolna
właściciel/kredytobiorca brak jednoznacznych wytycznych – wszelkie nietypowe sytuacje weryfikowane indywidualnie.
zabezpieczenie na nieruchomości osoby trzeciej TAK
ubezpieczenie pomostowe + 2 p.p.
ubezpieczenie niskiego wkładu Tylko w przypadku kredytów w EUR – marża podwyższana o 0,25%
ubezpieczenie na życie Dobrowolne
ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy Dobrowolne
ubezpieczenie nieruchomości Obowiązkowe – skorzystanie z ubezpieczenia grupowego Banku powoduje obniżenie kosztu ubezpieczenia Ochrony Prawnej Tytułu prawnego do Nieruchomości.
wycena W przypadku rynku pierwotnego oraz „typowych” lokali mieszkalnych wykonywana jest wycena wewnętrzna. W pozostałych przypadkach wymagany jest Operat Szacunkowy – Na podstawie przesłanych zdjęć Analityk Techniczny może odstąpić od wymogu dostarczenia operatu.
karencja w spłacie Do 24 miesięcy łącznej karencji od daty wypłaty kredytu (lub jego pierwszej transzy)
prowizja za wcześniejszą spłatę 1 rok – 5%
2 rok – 4%
3 rok – 3%
4 rok – 2%
5 rok – 1%
prowizja za przewalutowanie 1,5%
DOCHODY:
umowa o pracę na czas nieokreślony minimalny staż pracy 3 m-ce
umowa o pracę na czas określony minimalny staż pracy 3 m-ce i umowa wygasa nie wcześniej niż za 3 m-ce
umowa zlecenie/dzieło minimalny staż pracy 3 m-ce i umowa wygasa nie wcześniej niż za 3 m-ce
działalność gospodarcza – zasady ogólne min. 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej (6 m-cy jeśli jest to kontynuacja umowy o pracę i/lub działalności w tej samej branży
do zdolności przyjmuje się 15% średniomiesięcznego dochodu z ostatnich 12 miesięcy
działalność gospodarcza – ryczałt min. 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej (6 m-cy jeśli jest to kontynuacja umowy o pracę i/lub działalności w tej samej branży
działalność gospodarcza – karta podatkowa min. 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej (6 m-cy jeśli jest to kontynuacja umowy o pracę i/lub działalności w tej samej branży
do zdolności przyjmuje się 5-krotność wymiaru karty podatkowej
dochody z zagranicy TAK – etat lub działalność gospodarcza
OBCIĄŻENIA:
limity na kartach kredytowych 5% średniego ujemnego salda z ostatnich 3 miesięcy (gdy przedstawione wyciągi zawierają salda na koniec miesiąca) lub 2,5% przyznanego limitu
limity w ROR 5%średniego ujemnego salda z ostatnich 6 miesięcy (gdy przedstawione wyciągi zawierają salda na koniec miesiąca) lub 1,5% przyznanego limitu (jeśli nie udokumentuje sald na koniec miesiąca)
INNE:
refinansowanie kosztów poniesionych Refinansowanie poniesionych kosztów do 24 miesięcy wstecz.
kredyt refinansowy Oferta standardowa
rozliczanie transz Fotoinspekcja
termin ważności decyzji i umowy kredytowej decyzja i umowa = 45 dni
wyróżniki Finansowanie nieruchomości kupowanych w celu inwestycyjnym (analiza kredytowa głównie w oparciu o prognozowany dochód z wynajmu).
Kredyt EUR-PLN – udzielany w EUR, a po 2 latach następuje zmiana waluty na PLN (marża w PLN zagwarantowana w umowie)
Kredyt „Rodzina na Swoim” wykraczający poza standardy programu rządowego – m. in. refinansowanie poniesionych kosztów, LTV do 110%
Elastyczne podejście do „trudnych” przypadków.

 

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...