PKO BP

Kredyt hipoteczny w PKO BP

Jakie są warunki kredytu hipotecznego w PKO BP?

PKO BP kredyt hipoteczny

MIESZKANIOWY – min 55% kwoty cel mieszkaniowy KONSOLIDACYJNY POŻYCZKA
Rodzina na swoim NIE
waluta kredytu PLN, EUR
kwota minimalna/maksymalna min 300 000 PLN/ 200 000 PLN (dla EUR) min 200 000 PLN min 200 000 PLN
okres kredytowania do 45 lat do 35 lat do 25 lat
max LTV 70% jeśli:
– zabezpieczeniem są min 2 nieruchomości, w tym przynajmniej jedna nie jest celem kredytu
– wartość nieruchomości (zabezpieczenia) > 2mln PLN
80% jeśli:
– DTI >45%
>3 prod. Hipoteczne (łącznie wszyscy kredytobiorcy)
– okres kredytowania > 40 lat
– cel kredytu – inwestycyjny, wynajem
90% w pozostałych przypadkach.
70% 70%
wiek kredytobiorców od 24 do 75 roku życia
maksymalna ilość kredytobiorców 5
właściciel/kredytobiorca nie wszyscy kredytobiorcy muszą być właścicielami nieruchomości, natomiast wszyscy właściciele nieruchomości powinni być kredytobiorcami
zabezpieczenie na nieruchomości osoby trzeciej nie; chyba że właściciel wystąpi w roli współkredytobiorcy
ubezpieczenie pomostowe standardowo marża podwyższona o 1,5%
ubezpieczenie niskiego wkładu tylko w przypadku kredytów w EUR 0,975% ubezpieczanego wkładu za 3 lata
ubezpieczenie na życie nie wymagane
ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy nie wymagane
ubezpieczenie nieruchomości obligatoryjne w gestii klienta
wycena zlecona przez bank lub wykonana przez rzeczoznawcę z listy akceptowanych przez bank; wycena nie wymagana w przypadkach:
zakup mieszkania na rynku pierwotnym: cena transakcyjna <2 000 000
– zakup mieszkania na rynku wtórnym: LTV < 60% lub cena transakcyjna < 200 000od dewelopera z listy akceptowanych przez bank
w tych przypadkach wymagana jest fotoinspekcja
karencja w spłacie do 24 m-cy – kredyt budowlano-hipoteczny
do 6 m-cy – kredyt hipoteczny
do 6 m-cy do 6 m-cy
prowizja za wcześniejszą spłatę 2% przez pierwsze 3 lata kredytowania; po 3 latach 0 3% przez pierwsze 3 lata kredytowania; po 3 latach 0
prowizja za przewalutowanie 0% – na EUR
1% – na PLN
0,5% – na EUR
2% – na PLN
DOCHODY:
umowa o pracę na czas nieokreślony zatrudnienie u obecnego pracodawcy min 3 m-ce; do zdolności dochód z ostatnich 6 m-cy lub bieżące jeżeli okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy krótszy (100% części stałej + 50% części zmiennej)
umowa o pracę na czas określony zatrudnienie u obecnego pracodawcy min 3 m-ce i umowa wygasa za min 6 m-cy; do zdolności dochód z ostatnich 6 m-cy lub bieżące jeżeli okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy krótszy (100% części stałej + 50% części zmiennej)
umowa zlecenie/dzieło wymagana ciągłość od 12 m-cy; do zdolności 80% średniego dochodu z ostatnich 12 m-cy
działalność gospodarcza – zasady ogólne min okres prowadzenia działalności 12 m-cy; dochód za ostatnie 12 m-cy
działalność gospodarcza – ryczałt min okres prowadzenia działalności 12 -cy
działalność handlowa – 15% przychodów
działalność usługowa – 30% przychodów
działalność produkcyjna i mieszana – 20% przychodów
działalność gospodarcza – karta podatkowa min okres prowadzenia działalności 12 m-cy
6 x kwota zryczałtowanego podatku
dochody z zagranicy umowa o pracę lub kontrakt od min 6 m-cy i nie wygasa w przeciągu najbliższych 6 m-cy; min. dochód 10 000 PLN
limity na kartach kredytowych o.k 3,3% limitu (wyliczane przez kalkulator)
limity w ROR o.k 3,3% limitu (wyliczane przez kalkulator)
INNE:
refinansowanie kosztów poniesionych do 24 m-cy wstecz na podstawie dokumentów lub operatu szacunkowego
kredyt refinansowy procedura standardowa
rozliczanie transz 50% faktur lub inspekcja 150 zł,
termin ważności decyzji i umowy kredytowej decyzja – 30 dni
umowa – 3 m-ce
wyróżniki atrakcyjne warunki ofert promocyjnych – niskie marże możliwe do uzyskania przy skorzystaniu z dodatkowych produktów Banku

 

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

PEKAO SA

Kredyt hipoteczny w PEKAO SA

Czy warto brać kredyt w PEKAO SA?

PEKAO SA

HIPOTECZNY KONSOLIDACYJNY
BRAK
POŻYCZKA
BRAK
Rodzina na swoim TAK
waluta kredytu PLN
kwota minimalna/maksymalna brak
okres kredytowania 30 lat
max LTV 80%
z ubezpieczeniem 100%
+ 4% na koszty okołokredytowe
wiek kredytobiorców do 70 roku życia
maksymalna ilość kredytobiorców brak
właściciel/kredytobiorca przynajmniej jeden kredytobiorca powinien być właścicielem nieruchomości
zabezpieczenie na nieruchomości osoby trzeciej Tak, ale nie na 100% LTV; procedura nie reguluje max LTV – indywidualna decyzja banku
ubezpieczenie pomostowe oprocentowanie podwyższone o 1%
ubezpieczenie niskiego wkładu Składka płatna jednorazowo z góry – 0,06% kredytu miesięcznie od brakującego wkładu za okres w którym wg harmonogramu przewiduje się spłatę wkładu własnego + 3 m-ce na wypadek ewentualnych przesunięć – wymagany wkład własny standardowo 20%
ubezpieczenie na życie Obowiązkowe gdy jedyny żywiciel lub jeden kredytobiorca lub kredyt udzielany do wieku pow. 65 lat – wymagana suma ubezpieczenia 25% kwoty kredytu we własnym zakresie w wybranym przez klienta Towarzystwie Ubezpieczeniowym
ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy (CPI) rekomendowane ze względu na rentowność produktu
koszt ubezpieczenia – 2% za 5 lat płatne z góry
ubezpieczenie nieruchomości TU Allianz składka roczna 0,1% wartości nieruchomościlub we własnym zakresie z cesją na rzecz Banku
wycena Kredyt do 200 tys – kontrola przedmiotu kredytowania: 137,- zł dla kredytu hipot., 168,- zł dla budow-hipotecz.
Kredyt >200 tys – wycena lokal mieszkalny – 479, dom jednorodzinny 832,- zł
Opłata wnoszona po pozytywnej decyzji kredytowej i jej akceptacji przez klienta.
karencja w spłacie 24 m-ce dla kredytów budowlanych z możliwością wydłużenia do 36 m-cy:
pozostałe cele możliwość karencji do 12 m-cy dla kredytów do 15 lat i 24 m-ce dla kredytów pow 15 lat
prowizja za wcześniejszą spłatę 0% jeśli w kwota wcześniejszej spłaty w danym roku kredytowania nie przekracza 15% pierwotnej kwoty kredytu
w pozostałych przypadkach prowizja 2%.
prowizja za przewalutowanie nie dotyczy
DOCHODY:
umowa o pracę na czas nieokreślony Średni dochód z 3 i 6 m-cy – druk bankowy oraz PIT za rok ubiegły potwierdzony przez US lub PIT-11 pracodawcy + historia rachunku za 6 m-cy
umowa o pracę na czas określony Średni dochód z 3 i 6 m-cy – druk bankowy oraz PIT za rok ubiegły potwierdzony przez US lub PIT-11 pracodawcy + historia rachunku za 6 m-cy
umowa zlecenie/dzieło Średni dochód z 3 i 6 m-cy – druk bankowy oraz PIT za rok ubiegły potwierdzony przez US lub PIT-11 pracodawcy + historia rachunku za 6 m-cy
działalność gospodarcza – zasady ogólne PIT za ubiegły rok lub zaświadczenie z US (druk ZAS-DF) o wysokości dochodu za ostatnie 12 m-cy + dokumenty o osobowości prawnej firmy i zaświadczenie z ZUS i US o niezaleganiu ze składkami i podatkiem.
działalnść gospodarcza – ryczałt Dla wniosków składanych w okresie luty – lipiec kopia PIT-roczny potwierdzona przez US (osiągnięty przychód) lub zaświadczenie z US o dochodzie za rok ubiegły (druk ZAS-DF) , dowody wpłat składek ubezp. społeczne za ubiegły rok, dowody wpłaty podatku ryczałtowego za ubiegły rok. Dla wniosków składanych w okresie sierpień – styczeń – dowody wpłaty podatku i składek ubezp. społecznego za ostatnie 12 m-cy. Dokumenty o osobowości prawnej firmy.
działalność gospodarcza – karta podatkowa Decyzja US o wysokości podatku na dany + dokumenty o osobowości prawnej firmy i zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu ze składkami i podatkiem.
dochody z zagranicy tak – umowa o pracę; zaświadczenie o zatrudnieniu lub kopia umowy; wyciąg za 12 mc z wpływami wynagrodzenia; PIT rozliczenie roczne
limity na kartach kredytowych 5% kwoty limitu
limity w ROR 3% kwoty limitu
INNE:
refinansowanie kosztów poniesionych brak takiego celu
kredyt refinansowy oferta standardowa
rozliczanie transz inspekcja bankowa na koszt banku.
termin ważności decyzji i umowy kredytowej Decyzja kredytowa – 30 dni
umowa kredytowa – 30 dni od podpisania powinno nastąpić uruchomienie kredytu (w wyjątkowych przypadkach za zgodą banku można wydłużyć ten okres do 90 dni).
wyróżniki liberalne podejście do liczenia zdolności kredytowej

 

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

PEKAO BH SA

Kredyt hipoteczny w PEKAO BH SA

Co swoim klientom oferuje PEKAO BH SA?

PEKAO BH SA

HIPOTECZNY
(do 30% możliwa konsolidacja innych zobowiązań)
KONSOLIDACYJNY
BRAK
POŻYCZKA
BRAK
Rodzina na swoim TAK
waluta kredytu PLN
kwota minimalna/maksymalna min 80 000 PLN
okres kredytowania 30 lat
max LTV 100% bankowej wartości hipotecznej; nie więcej niż 80% wartości rynkowej
powyżej 80% wartości rynkowej pod warunkiem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego
wiek kredytobiorców do 70 roku życia
maksymalna ilość kredytobiorców brak (współkredytobiorcami mogą być tylko osoby spokrewnione lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe)
właściciel/kredytobiorca wszyscy właściciele nieruchomości muszą być kredytobiorcami
zabezpieczenie na nieruchomości osoby trzeciej brak możliwości
ubezpieczenie pomostowe marża podwyższona o 1%
ubezpieczenie niskiego wkładu 1,2% za 3 lata
ubezpieczenie na życie nie wymagane
ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy nie wymagane
ubezpieczenie nieruchomości obligatoryjne we własnym zakresie (bank nie akceptuje polis opłacanych ratalnie)
wycena obligatoryjna w każdym przypadku wykonana na koszt klienta przez wybranego rzeczoznawcę z listy; wycena wymagana po wstępnym oszacowaniu możliwości kredytowania
karencja w spłacie do 30 m-cy w przypadku kredytów budowlanych; do 18 m-cy w przypadku kredytów na remont/modernizację; do 6 m-cy w pozostałych przypadkach
prowizja za wcześniejszą spłatę 1% przez okres 5 lat
prowizja za przewalutowanie nie dotyczy
DOCHODY:
umowa o pracę na czas nieokreślony Min okres zatrudnienia u danego pracodawcy 3 m-ce; średnia z ostatnich 3 m-cy; składniki zmienne wynagrodzenia – średnia za 12 m-cy – wymagane tylko zaświadczenie
umowa o pracę na czas określony rok wstecz i rok do przodu u danego pracodawcy (wstecz nie koniecznie na umowę o pracę, np. umowa zlecenie, ale wtedy będzie to rozpatrywane indywidualnie) – dochód netto w następujący sposób: średnia z 3 ostatnich miesięcy dotyczy podstawy wynagrodzenia plus średnia z ostatnich 12 miesięcy ze zmiennych składników wynagrodzenia – wymagane tylko zaświadczenie
umowa zlecenie/dzieło min. od 12 miesięcy. Przy umowie o dzieło przyjmujemy 20% koszty uzyskania przychodu. Dochód netto to średnia z ostatnich 12 miesięcy – wymagamy PIT za ubiegły rok, wypływy na rachunek z 12 miesięcy, umowy z bieżącego roku
działalnść gospodarcza – zasady ogólne minimalny okres prowadzenia działalności 24 m-ce; dochód średnia za rok bieżący oraz rok ubiegły
działalnść gospodarcza – ryczałt minimalny okres prowadzenia działalności 24 m-ce; dochód netto to 50% przychodów z ostatniego PIT28 pomniejszony o składki na ubezpieczenie i podatek, jednak nie więcej niż średnie wpływy na rachunek z ostatnich 12 miesięcy
działalność gospodarcza – karta podatkowa minimalny okres prowadzenia działalności 24 m-ce; dochód netto to 4 razy wymiar karty, jednak nie więcej niż średnie wpływy na rachunek z ostatnich 12 miesięcy
dochody z zagranicy nie dotyczy
limity na kartach kredytowych 10% przyznanego limitu
limity w ROR 5% przyznanego limitu
INNE:
refinansowanie kosztów poniesionych do 6 lat wstecz; w przypadku budowy lub remontu/modernizacji na podstawie faktur lub kosztorysu zaakceptowanego przez rzeczoznawcę; w przypadku zakupu – akt notarialny
kredyt refinansowy oferta standardowa
rozliczanie transz inspekcja wykonana przez pracownika banku lub rzeczoznawcę majątkowego
termin ważności decyzji i umowy kredytowej decyzja – 30 dni
umowa kredytowa – 90 dni
wyróżniki możliwość zabezpieczenia i kredytowanie nieruchomości, w której do 50% stanowi część komercyjna
możliwość zabezpieczenia tylko na nieruchomości posiadającej założoną Księgę Wieczystą; rynek pierwotny tylko w przypadku mieszkań oddanych do użytkowania

 

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Noble Bank

Kredyt hipoteczny w Noble Bank

Co swoim klientom oferuje Noble Bank?

Noble Bank

HIPOTECZNY KONSOLIDACYJNY POŻYCZKA
Rodzina na Swoim TAK
waluta kredytu PLN/EUR
kwota minimalna/maksymalna brak ściśle określonej kwoty
okres kredytowania max. 50 lat max. 25 lat
max LTV 110% LTV 80% LTV
wiek kredytobiorców brak ściśle przyjętego limitu wieku – standardowo 80 lat brak ściśle przyjętego limitu wieku – standardowo 65 lat
maksymalna ilość kredytobiorców dowolna
właściciel/kredytobiorca brak jednoznacznych wytycznych – wszelkie nietypowe sytuacje weryfikowane indywidualnie.
zabezpieczenie na nieruchomości osoby trzeciej TAK
ubezpieczenie pomostowe + 2 p.p.
ubezpieczenie niskiego wkładu Tylko w przypadku kredytów w EUR – marża podwyższana o 0,25%
ubezpieczenie na życie Dobrowolne
ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy Dobrowolne
ubezpieczenie nieruchomości Obowiązkowe – skorzystanie z ubezpieczenia grupowego Banku powoduje obniżenie kosztu ubezpieczenia Ochrony Prawnej Tytułu prawnego do Nieruchomości.
wycena W przypadku rynku pierwotnego oraz „typowych” lokali mieszkalnych wykonywana jest wycena wewnętrzna. W pozostałych przypadkach wymagany jest Operat Szacunkowy – Na podstawie przesłanych zdjęć Analityk Techniczny może odstąpić od wymogu dostarczenia operatu.
karencja w spłacie Do 24 miesięcy łącznej karencji od daty wypłaty kredytu (lub jego pierwszej transzy)
prowizja za wcześniejszą spłatę 1 rok – 5%
2 rok – 4%
3 rok – 3%
4 rok – 2%
5 rok – 1%
prowizja za przewalutowanie 1,5%
DOCHODY:
umowa o pracę na czas nieokreślony minimalny staż pracy 3 m-ce
umowa o pracę na czas określony minimalny staż pracy 3 m-ce i umowa wygasa nie wcześniej niż za 3 m-ce
umowa zlecenie/dzieło minimalny staż pracy 3 m-ce i umowa wygasa nie wcześniej niż za 3 m-ce
działalność gospodarcza – zasady ogólne min. 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej (6 m-cy jeśli jest to kontynuacja umowy o pracę i/lub działalności w tej samej branży
do zdolności przyjmuje się 15% średniomiesięcznego dochodu z ostatnich 12 miesięcy
działalność gospodarcza – ryczałt min. 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej (6 m-cy jeśli jest to kontynuacja umowy o pracę i/lub działalności w tej samej branży
działalność gospodarcza – karta podatkowa min. 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej (6 m-cy jeśli jest to kontynuacja umowy o pracę i/lub działalności w tej samej branży
do zdolności przyjmuje się 5-krotność wymiaru karty podatkowej
dochody z zagranicy TAK – etat lub działalność gospodarcza
OBCIĄŻENIA:
limity na kartach kredytowych 5% średniego ujemnego salda z ostatnich 3 miesięcy (gdy przedstawione wyciągi zawierają salda na koniec miesiąca) lub 2,5% przyznanego limitu
limity w ROR 5%średniego ujemnego salda z ostatnich 6 miesięcy (gdy przedstawione wyciągi zawierają salda na koniec miesiąca) lub 1,5% przyznanego limitu (jeśli nie udokumentuje sald na koniec miesiąca)
INNE:
refinansowanie kosztów poniesionych Refinansowanie poniesionych kosztów do 24 miesięcy wstecz.
kredyt refinansowy Oferta standardowa
rozliczanie transz Fotoinspekcja
termin ważności decyzji i umowy kredytowej decyzja i umowa = 45 dni
wyróżniki Finansowanie nieruchomości kupowanych w celu inwestycyjnym (analiza kredytowa głównie w oparciu o prognozowany dochód z wynajmu).
Kredyt EUR-PLN – udzielany w EUR, a po 2 latach następuje zmiana waluty na PLN (marża w PLN zagwarantowana w umowie)
Kredyt „Rodzina na Swoim” wykraczający poza standardy programu rządowego – m. in. refinansowanie poniesionych kosztów, LTV do 110%
Elastyczne podejście do „trudnych” przypadków.

 

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

MultiBank

Kredyt hipoteczny w MultiBank

Co swoim klientom oferuje MultiBank?

MultiBank

HIPOTEKA KONSOLIDACJA POŻYCZKA
Rodzina na Swoim TAK
waluta kredytu PLN/CHF/EUR/GBP/USD
kwota minimalna/maksymalna min. 80 000 zł/max. 2 mln zł min. 80 000 zł/max. 300 tys. zł
okres kredytowania max. 40 lat max. 30 lat
max LTV 80 LTV przy kredycie w PLN,
70% LTV przy kredycie w walucie obcej,
z ubezpieczeniem brakującego wkładu własnego do 110% LTV gdy okres kredytowania do 30 lat, (dodatkowe środki powyżej 100% LTV w wielkości 10% wnioskowanej kwoty kredytu na opłaty okołokredytowe),
z ubezpieczeniem brakującego wkładu własnego do 100% LTV gdy okres kredytowania powyżej 30 lat
75% LTV
łączenie celów kredytu 10% kwoty kredytu na cel dowolny ale nie więcej niż 100.000 PLN jeśli co najmniej 60% kwoty konsolidacji przeznaczona na cel mieszkaniowy to LTV takie jak dla celu mieszkaniowego, 30% wnioskowanej kwoty kredytu (nie więcej niż 50.000 PLN na cel dowolny
oprocentowanie WIBOR 3M / EURIBOR 3M / LIBOR 3M + marża
wiek kredytobiorców 70 lat
maksymalna ilość kredytobiorców 4 kredytobiorców, kolejni to poręczyciele
właściciel/kredytobiorca nie każdy właściciel musi być kredytobiorcą
zabezpieczenie na nieruchomości osoby trzeciej TAK
ubezpieczenie pomostowe podwyższenie oprocentowania o 1% przy rynku pierwotnym (deweloper), w pozostałych przypadkach o 1,5%
ubezpieczenie niskiego wkładu składka 4,5% na okres 36 miesięcy
ubezpieczenie na życie Grupowe ubezpieczenie na życie i całkowitej niezdolności do pracy TU – opcjonalnie, bezpłatnie przez pierwsze 6 miesięcy. Po tym okresie – 0,0417% miesięcznie od kwoty aktualnego zadłużenia. Składka dotyczy całego kredytu bez względu na liczbę współkredytobiorców
ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy Bank proponuje pakiet ubezpieczenia „Bezpieczna Spłata” PBS – zakres i koszt ubezpieczenia zależny od wybranego wariantu.
Wariant STANDARD – składka 1,4% za okres pierwszych 2 lat, potem 4% od bieżącej raty kapitałowo- odsetkowej
Wariant OPTIMUM – składka 1,6% za okres pierwszych 2 lat, potem 4,15% od bieżącej raty kapitałowo- odsetkowej
Wariant KOMFORT – składka 2% za okres pierwszych 2 lat, potem 4,35% od bieżącej raty kapitałowo- odsetkowej
Ubezpieczenie od utraty pracy opcjonalnie – składka 0,03%miesięcznie od kwoty zadłużenia
ubezpieczenie nieruchomości składka miesięczna w wysokości 0,0065 % wartości nieruchomości
wycena 0 zł za zdjęcia i notatkę z inspekcji nieruchomości, operat szacunkowy dostarczany przez Klienta gdy:
1. przedmiotem zabezpieczenia dom jednorodzinny w budowie
2. kredyt w PLN
karencja w spłacie tylko na rynku pierwotnym i przy budowie domu – maksymalnie 36 miesięcy
prowizja za wcześniejszą spłatę 0% jeśli Klient wykupi ubezpieczenie PBS, w pozostałych przypadkach 1,5%
prowizja za przewalutowanie Brak
DOCHODY:
umowa o pracę na czas nieokreślony 1) ogólny staż pracy ≥ 3 mc (okres próbny wlicza się do stażu)
umowa o pracę na czas określony 1) ogólny staż pracy ≥ 3 m-cy.
2) aktualna umowa z terminem wygaśnięcia za 6 m-cy
umowa zlecenie/dzieło min. od 6 m-cy
działalność gospodarcza – zasady ogólne min. okres prowadzenia działalności 24 m-ce (dochód do zdolności kredytowej z 12 m-cy)
działalność gospodarcza – ryczałt Dochód wyliczony z PIT-28.
działalność gospodarcza – karta podatkowa miesięczna stawka karty podatkowej * 9
gospodarstwo rolne nie akceptowane
dochody z najmu od min 6 m-cy
dochody z zagranicy TAK, min staż pracy min 6 m-cy, termin wygaśnięcia umowy nie krótszy niż 6 m-cy
OBCIĄŻENIA:
limity na kartach kredytowych 5% przyznanego limitu
limity w ROR 4% przyznanego limitu
INNE:
refinansowanie kosztów poniesionych do 18 m-cy wstecz (na podstawie faktur)
kredyt refinansowy Oferta standardowa jeśli cel mieszkaniowy ≥ 60% łącznej kwoty kredytu, refinansowanie jako pożyczka jeśli cel mieszkaniowy < 60% łącznej kwoty kredytu
rozliczanie transz Inspekcja i zdjęcia zweryfikowane przez pracownika banku
termin ważności decyzji i umowy kredytowej decyzja – 60 dni
umowa – 90 dni
wyróżniki

 

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Millennium Bank

Kredyt hipoteczny w Millennium Bank

Co oferuje swoim klientom Millennium Bank?

Millennium Bank kredyt hipoteczny HIPOTECZNY (cel mieszkaniowy stanowi min 70% kwoty kredytu) KONSOLIDACYJNY POŻYCZKA
Rodzina na Swoim TAK
waluta kredytu PLN
kwota minimalna/maksymalna min 20 000 PLN/ kwota maksymalna nieokreślona, uzależniona od zdolności kredytowej i rodzaju zabezpieczenia
Kwota przeznaczona na cel dowolny nie może przekraczać 500 000 PLN
okres kredytowania 6 – 35 lat 3 – 30 lat 3 – 25 lat
max LTV 80% z ubezpieczeniem 100%
siedlisko – 60%
działka – 50%
90% pod warunkiem, że część środków przeznaczona jest na cele mieszkaniowe, w przeciwnym przypadku 70% 70%
wiek kredytobiorców 20 – 75 lat, osoby, które przekroczyły 50 lat mogą uzyskać kredyt do 70 roku życia.
maksymalna ilość kredytobiorców 4
właściciel/kredytobiorca 1) co najmniej jeden spośród kredytobiorców musi posiadać lub nabywać nieruchomość
2) jeśli kredytobiorców z przyszłym właścicielem łączy pierwszy stopień pokrewieństwa, to nie muszą oni przystępować do kredytu
zabezpieczenie na nieruchomości osoby trzeciej TAK
ubezpieczenie pomostowe Składka wynosi 1% kwoty kredytu rocznie – płatna miesięcznie 7 dnia miesiąca. Maksymalny czas na dostarczenie odpisu z KW wynosi 24 mc.
ubezpieczenie niskiego wkładu Dla kredytów powyżej 80% LTV. Składka wynosi 3,5% kwoty powyżej 80% LTV, jest jednorazowa bez możliwości kredytowania.
ubezpieczenie na życie Zalecane, jeśli klient rezygnuje z ubezpieczenia marża wzrasta o 0,5 p.p. Możliwość przedstawienia własnej polisy lub przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.
ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy Ubezpieczenie dobrowolne. Nie wymagane przez Millennium Bank. Składka za dwuletni okres ubezpieczenia wynosi 2% kwoty kredytu, jest jednorazowa z możliwością kredytowania.
ubezpieczenie nieruchomości obligatoryjne – możliwość przedstawienia własnej polisy lub przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.
wycena Wycenę należy zlecić po przyjęciu wniosku i kompletu dokumentów od Klienta.
1) zlecana przez Bank i wykonywana przez współpracującego z Bankiem Rzeczoznawcę.
2) Operat własny Klienta (opcja dostępna dla kredytów powyżej 400 tys. zł).
karencja w spłacie Maksymalny okres karencji w spłacie kredytu: 24 mc dla celów mieszkaniowych, 6 mc dla celów finansowych (karencja na życzenie klienta)
prowizja za wcześniejszą spłatę Prowizja 2% w przypadku nadpłaty powyżej 30% kwoty kredytu przez pierwsze 3 lata, w pozostałych przypadkach 0.
prowizja za przewalutowanie N/A
DOCHODY:
umowa o pracę na czas nieokreślony ogólny staż pracy ≥ 3 m-ce
umowa o pracę na czas określony aktualna umowa o pracę trwa min. 3 m-ce
umowa nie wygasa przed upływem 6 m-cy od dnia złożenia wniosku kredytowego
umowa zlecenie/dzieło min. 6 m-cy + ocena stabilności dochodu.
działalnść gospodarcza – zasady ogólne Standardowo min. 12 mc prowadzenia działalności
Na zasadzie odstępstwa min. 6 m-cy jeśli działalność jest kontynuacją wcześniejszej umowy o pracę
działalność gospodarcza – ryczałt Standardowo min. 12 m-cy prowadzenia działalności, na zasadzie odstępstwa min. 6 m-cy jeśłi jest to kontynuacja wcześniejszej umowy o pracę.

Szacowany dochód netto wynosi 25% przychodu wykazanego w rozliczeniu rocznym / Ewidencji Przychodów.

działalność gospodarcza – karta podatkowa Standardowo min. 12 m-cy prowadzenia działalności, na zasadzie odstępstwa min. 6 m-cy jeśłi jest to kontynuacja wcześniejszej umowy o pracę.

miesięczny dochód netto = aktualna miesięczna stawka netto x 8

dochody z zagranicy TAK
OBCIĄŻENIA:
limity na kartach kredytowych 5% z wykorzystanego limitu lub 5% z limitu w przypadku nie przedstawienia wyciągów z kart kredytowych
limity w ROR 5% średniej z ujemnych sald z 3 mc
INNE:
refinansowanie kosztów poniesionych 1) Nieruchomość w trakcie budowy: refinansowanie udokumentowanych wydatków z całego okresu trwania inwestycji.
2) Nieruchomość w stadium użytkowania: refinansowanie udokumentowanych wydatków z 12 m-cy wstecz.
kredyt refinansowy oferta standardowa Millennium Bank
rozliczanie transz fotoinspekcja rzeczoznawcy płatna 300 zł (w przypadku wypłacenia w I transzy 50% kredytu) lub klient dostarcza zdjęcia + dziennik budowy + faktury (bezpłatne)
termin ważności decyzji i umowy kredytowej decyzja kredytowa = 60 dni kalendarzowych
umowa kredytowa = 60 dni kalendarzowych na podpisanie i uruchomienie kredytu
wyróżniki Cel kredytu: bank udziela kredytu na zakup działki i budowę domu systemem gospodarczym do 100% LTV. W przypadku jednoczesnego kredytowania zakupu działki i budowy domu obowiązują następujące zasady:
– 1 transza – na zakup działki nie może być wyższa niż 80% jej wartości bieżącej,
– następna transza – na rozpoczęcie budowy nie może być wyższa niż 20% wartości działki
Jeśli Klient jest zainteresowany finansowaniem zakupu oraz budowy na 100% LTV, jedynym rozwiązaniem jest poniesienie przez niego kosztu do 20% wartości działki i następnie refinansowanie tym samym kredytem.

 

 

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Kredyt Bank

Kredyt hipoteczny w Kredyt Bank

Jakie warunki kredytowe oferuje swoim klientom Kredyt Bank?

Kredyt Bank

HIPOTECZNY w Kredyt Bank (szeroko rozumiany cel mieszkaniowy)
Rodzina na Swoim NIE
waluta kredytu PLN oraz EUR indeksowane w walucie (oferta w EUR dostępna wyłącznie dla Klientów z minimalnymi dochodami netto na gospodarstwo domowe 5000 zł lub 7000 zł w przypadku Klientów zamieszkałych w Warszawie)
kwota minimalna/maksymalna min. 50 000 zł
okres kredytowania 1 – 35 lat
1 – 20 lat dla klientów uzyskujących dochody za granicą i tam płacących podatki
max LTV Standardowo: 80% dla PLN oraz 70% dla EUR
przy ubezpieczeniu niskiego wkładu własnego (prowizja 3,5% płatna jednorazowo) 100% dla PLN oraz 85% dla EUR
70% dla osób uzyskujących dochody za granicą
wiek kredytobiorców 18 – 70 lat (dotyczy najmłodszego kredytobiorcy)
maksymalna ilość kredytobiorców nie sprecyzowana
właściciel/kredytobiorca Przynajmniej jeden z kredytobiorców ma lub będzie miał prawo własności
zabezpieczenie na nieruchomości osoby trzeciej TAK
ubezpieczenie pomostowe Do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki bank podwyższa marżę o 1,5 p.p. w przypadku inwestycji realizowanych przez dewelopera lub SM lub o 1 p.p. w pozostałych przypadkach.
ubezpieczenie niskiego wkładu Ubezpieczenie zamienione na prowizję w wysokości 3,5% brakującej kwoty wkładu własnego. Prowizja płatna jednorazowo przed uruchomienie
ubezpieczenie na życie Ubezpieczenie fakultatywne płatne przez Klienta miesięcznie w dniu płatności raty (z dołu) – koszt 0,034% aktualnego zadłużenia.
Ubezpieczeniem mogą być objęci wszyscy kredytobiorcy – skorzystanie z ubezpieczenia obniża marżę kredytu.
ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy Ubezpieczenie fakultatywne płatne przez Klienta miesięcznie w dniu płatności raty (z dołu) – koszt 0,0665% aktualnego zadłużenia.
Ubezpieczeniem może być objętych maksymalnie dwóch kredytobiorców – skorzystanie z ubezpieczenia obniża marżę kredytu.
ubezpieczenie nieruchomości Obligatoryjne.
wycena Istnieje możliwość odstąpienia od operatu szacunkowego jeśli:
– wyłącznym celem kredytu jest zakup od dewelopera
– zakup na rynku wtórnym jeśli wkład własny wynosi min. 40% dla PLN lub 50% dla EUR i kwota kredytu nie przekracza 250 000 PLN
– kwota kredytu nie przekracza 30 000 PLN oraz 15% LTV
– wykup lokalu od gminy lub Skarbu Państwa
– zamiana lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe prawo do lokalu
karencja w spłacie wykorzystanie kredytu do 24 m-cy, karencja do 3 m-cy
prowizja za wcześniejszą spłatę W pierwszych 5 latach 1,5% min. 300 zł
Bez opłat możliwa spłata do 20% kredytu oraz spłata dowolnej kwoty ze środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości
prowizja za przewalutowanie na PLN bez opłat, na inną walutę 1% min. 200 zł
DOCHODY:
umowa o pracę na czas nieokreślony 1) ogólny staż pracy ≥ 3 mc
umowa o pracę na czas określony 1) ogólny staż pracy ≥ 6 mc
2) umowa nie wygasa przed upływem 6 mc od dnia złożenia wniosku kredytowego
umowa zlecenie/dzieło 1) ogólny staż pracy ≥ 6 mc
2) Dochód netto = przychód – (koszty uzyskania przychodu + podatek dochodowy + składki za ubezpieczenia)
działalność gospodarcza – zasady ogólne 1) min. Okres prowadzenia działalności gospodarczej 6 mc
2) dochód netto wyliczany jest z okresu ostatnich 12 mc
działalność gospodarcza – ryczałt 1) ewidencja przychodów za rok bieżący oraz poprzedni
działalność gospodarcza – karta podatkowa 1) oświadczenie o szacowanym dochodzie brutto i o faktycznym przychodzie
dochody z zagranicy Tak – umowa o pracę i Działalność. Klient może rozliczać się w Polsce i za granicą
OBCIĄŻENIA:
limity na kartach kredytowych 5% przyznanego limitu
limity w ROR 3% przyznanego limitu
INNE:
refinansowanie kosztów poniesionych Jeśli nie minęło 12 mc od transakcji lub zakończenia inwestycji, bank może zrefinansować nawet 300 tys. zł poniesionych kosztów.
Jeśli kredyt jest w całości przeznaczony na refinansowanie poniesionych kosztów, to LTV nie może być wyższe niż 60% dla kredytu do 100.000 lub 50% dla kredytów powyżej 100.000.
kredyt refinansowy 105% kwoty zadłużenia, pod warunkiem że kwota kredytu nie przekracza wartości nieruchomości.
rozliczanie transz Inspekcja przy wykorzystaniu 25, 50, 75 i 100% kwoty kredytu. Rozliczenie kwot na podstawie faktur (min. 50%) i oświadczeń klienta
termin ważności decyzji i umowy kredytowej
wyróżniki W przypadku kredytu na zakup nowej nieruchomości od dewelopera / SM i jej wykończenie / urządzenie – możliwość przyjęcia za wartość nieruchomości 110% kwoty z umowy z deweloperem (o ile koszt wykończenia nie został ujęty w tej umowie)
Do wkładu własnego bank wlicza przewidywane, przyszłe środki kredytobiorcy

 

 

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Bank ING

Bank ING kredyt hipoteczny

Co oferuje swoim klientom Bank ING?

Bank ING

HIPOTECZNY KONSOLIDACYJNY POŻYCZKA
Rodzina na Swoim NIE
waluta kredytu PLN
kwota minimalna/maksymalna min. 20 000 zł max. 4 000 000 zł min. 10 000 zł
okres kredytowania 1 – 40 lat gdy LTV < 80%
1 – 30 lat gdy LTV > 90%
1 – 25 lat
max LTV 90% LTV 80% LTV
wiek kredytobiorców max. 70 lat – dotyczy głównego kredytobiorcy
maksymalna ilość kredytobiorców 16
właściciel/kredytobiorca Wnioskodawcami o Kredyt muszą być osoby, którym przysługuje lub docelowo będzie przysługiwać Prawo do Nieruchomości – przedmiotu kredytowania i zabezpieczenia.
zabezpieczenie na nieruchomości osoby trzeciej TAK – właściciel nieruchomości musi być powiązany z kredytobiorcą – do 2 stopnia powinowactwa lub 3 stopnia pokrewieństwa
ubezpieczenie pomostowe Opłata z tytułu tymczasowego zabezpieczenia produktu hipotecznego do czasu ustanowienia prawomocnego wpisu hipoteki: 0,0634% kwoty udzielonego kredytu miesięcznie
ubezpieczenie niskiego wkładu nie jest stosowane
ubezpieczenie na życie nie jest wymagane
ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy nie jest wymagane
ubezpieczenie nieruchomości obowiązkowe
wycena Bankowa Informacja o Nieruchomości dla rynku wtórnego i pierwotnego. W pozostałych przypadkach operat szacunkowy.
Koszt BION lub inspekcji nieruchomości wynosi 115 PLN dla Stałych Klientów Banku i 230 PLN dla Klientów Nowych.
Operat szacunkowy może być zlecony przez Bank (koszt 500 PLN dla mieszkań i działek oraz 900 dla domów) lub dostarczony przez Klienta – jeśli rzeczoznawca nie ma umowy z Bankiem, wymagane jest przeprowadzenie inspekcji nieruchomości (koszt jak wyżej)
Opłata za wycenę pobierana jest po uzyskaniu wstępnej decyzji kredytowej.
karencja w spłacie 24 mc – kredyt budowlano – hipoteczny
12 mc – kredyt hipoteczny
brak
prowizja za wcześniejszą spłatę 0% w przypadku nadpłaty nie przekraczającej 30% początkowego kapitału. Po przekroczeniu 1,5% spłacanej kwoty.
Prowizja za wcześniejszą spłatę pobierana jest w okresie pierwszych 5 lat kredytu.
prowizja za przewalutowanie N/A
DOCHODY:
umowa o pracę na czas nieokreślony staż pracy ≥ 3 m-ce
umowa o pracę na czas określony staż pracy ≥ 6 m-cy. Na dzień składania wniosku umowa zawarta na co najmniej 12 m-cy
umowa zlecenie/dzieło umowy z min. 12 m-cy
działalnść gospodarcza – zasady ogólne min. 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej w jednej branży
działalnść gospodarcza – ryczałt min. 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej w jednej branży
działalność gospodarcza – karta podatkowa min. 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej w jednej branży
dochody z zagranicy Tak, umowa o pracę na ternie UE.
OBCIĄŻENIA:
limity na kartach kredytowych 5% z przyznanego limitu
limity w ROR
INNE:
refinansowanie kosztów poniesionych Refinansowanie udokumentowane i nieudokumentowane. Nieudokumentowane – nie więcej niż 30% wartości nieruchomości. Udokumentowane do 12 mc wstecz.
kredyt refinansowy Standardowa oferta
rozliczanie transz 1) inspekcja wykonana przez pracownika banku wraz z analizą faktur
2) inspekcja wykonana przez rzeczoznawcę
3) zdjęcia klienta wraz z dziennikiem budowy
4) oświadczenie dewelopera
termin ważności decyzji i umowy kredytowej zarówno umowa jak i decyzja ważna jest 30 dni
wyróżniki atrakcyjna marża (przede wszystkim dla LTV<80%), długi okres kredytowania dla konsolidacji, wysoki poziom LTV dla konsolidacji i pożyczki

 

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

DnB Nord

Kredyt hipoteczny w  DnB Nord

Jakie warunki oferuje swoim klientom DnB Nord?

DnB Nord

MIESZKANIOWY – min 55% kwoty cel mieszkaniowy KONSOLIDACYJNY POŻYCZKA
Rodzina na swoim NIE
waluta kredytu PLN, EUR
kwota minimalna/maksymalna min 300 000 PLN/ 200 000 PLN (dla EUR) min 200 000 PLN min 200 000 PLN
okres kredytowania do 45 lat do 35 lat do 25 lat
max LTV 70% jeśli:
– zabezpieczeniem są min 2 nieruchomości, w tym przynajmniej jedna nie jest celem kredytu
– wartość nieruchomości (zabezpieczenia) > 2mln PLN
80% jeśli:
– DTI >45%
>3 prod. Hipoteczne (łącznie wszyscy kredytobiorcy)
– okres kredytowania > 40 lat
– cel kredytu – inwestycyjny, wynajem
90% w pozostałych przypadkach.
70% 70%
wiek kredytobiorców od 24 do 75 roku życia
maksymalna ilość kredytobiorców 5
właściciel/kredytobiorca nie wszyscy kredytobiorcy muszą być właścicielami nieruchomości, natomiast wszyscy właściciele nieruchomości powinni być kredytobiorcami
zabezpieczenie na nieruchomości osoby trzeciej nie; chyba że właściciel wystąpi w roli współkredytobiorcy
ubezpieczenie pomostowe standardowo marża podwyższona o 1,5%
ubezpieczenie niskiego wkładu tylko w przypadku kredytów w EUR 0,975% ubezpieczanego wkładu za 3 lata
ubezpieczenie na życie nie wymagane
ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy nie wymagane
ubezpieczenie nieruchomości obligatoryjne w gestii klienta
wycena zlecona przez bank lub wykonana przez rzeczoznawcę z listy akceptowanych przez bank; wycena nie wymagana w przypadkach:
– zakup mieszkania na rynku pierwotnym: cena transakcyjna <2 000 000
– zakup mieszkania na rynku wtórnym: LTV < 60% lub cena transakcyjna < 200 000od dewelopera z listy akceptowanych przez bank
w tych przypadkach wymagana jest fotoinspekcja
karencja w spłacie do 24 m-cy – kredyt budowlano-hipoteczny
do 6 m-cy – kredyt hipoteczny
do 6 m-cy do 6 m-cy
prowizja za wcześniejszą spłatę 2% przez pierwsze 3 lata kredytowania; po 3 latach 0 3% przez pierwsze 3 lata kredytowania; po 3 latach 0
prowizja za przewalutowanie 0% – na EUR
1% – na PLN
0,5% – na EUR
2% – na PLN
DOCHODY:
umowa o pracę na czas nieokreślony zatrudnienie u obecnego pracodawcy min 3 m-ce; do zdolności dochód z ostatnich 6 m-cy lub bieżące jeżeli okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy krótszy (100% części stałej + 50% części zmiennej)
umowa o pracę na czas określony zatrudnienie u obecnego pracodawcy min 3 m-ce i umowa wygasa za min 6 m-cy; do zdolności dochód z ostatnich 6 m-cy lub bieżące jeżeli okres zatrudnienia u obecnego pracodawcy krótszy (100% części stałej + 50% części zmiennej)
umowa zlecenie/dzieło wymagana ciągłość od 12 m-cy; do zdolności 80% średniego dochodu z ostatnich 12 m-cy
działalność gospodarcza – zasady ogólne min okres prowadzenia działalności 12 m-cy; dochód za ostatnie 12 m-cy
działalność gospodarcza – ryczałt min okres prowadzenia działalności 12 -cy
działalność handlowa – 15% przychodów
działalność usługowa – 30% przychodów
działalność produkcyjna i mieszana – 20% przychodów
działalność gospodarcza – karta podatkowa min okres prowadzenia działalności 12 m-cy
6 x kwota zryczałtowanego podatku
dochody z zagranicy umowa o pracę lub kontrakt od min 6 m-cy i nie wygasa w przeciągu najbliższych 6 m-cy; min. dochód 10 000 PLN
limity na kartach kredytowych o.k 3,3% limitu (wyliczane przez kalkulator)
limity w ROR o.k 3,3% limitu (wyliczane przez kalkulator)
INNE:
refinansowanie kosztów poniesionych do 24 m-cy wstecz na podstawie dokumentów lub operatu szacunkowego
kredyt refinansowy procedura standardowa
rozliczanie transz 50% faktur lub inspekcja 150 zł,
termin ważności decyzji i umowy kredytowej decyzja – 30 dni
umowa – 3 m-ce
wyróżniki atrakcyjne warunki ofert promocyjnych – niskie marże możliwe do uzyskania przy skorzystaniu z dodatkowych produktów Banku

 

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Biuro Informacji Kredytowej czyli BIK

BIK – historia

Data  prowadzenia rejestru kredytobiorców powstała już w 1991 roku. Jednakże dopiero 29 października 1997 roku nastąpiło zgromadzenie założycielskie Akcjonariuszy Biura Informacji Kredytowej S.A. Zadaniem BIK jest prowadzenie działań mających na celu zmniejszanie ryzyka kredytowego poprzez gromadzenie informacji dotyczących historii kredytowej klientów.

 

Miałeś kredyt? Jesteś w BIKu

Niektórym Biuro Informacji Kredytowej kojarzy się tylko i wyłącznie z osobami posiadającymi negatywną historię kredytową. Nic bardziej mylnego. Każdy, kto staje się dłużnikiem, zostaje umieszczony wśród osób, które były już klientami banków, czy też SKOKów. Kredytobiorcy podlegają ocenie punktowej, której wynik zależy od rzetelności prowadzenia spłat.

Czym jest scoring BIK?

Jest to metoda oceny punktowej, która umożliwia bankom usystematyzowanie danych dotyczących klientów. Ilość punktów może wynosić od 192 do 631 w zależności od tego, jak wyglądało wcześniejsze wywiązywanie się z zobowiązań. Im więcej punktów posiadamy, tym lepiej. Wysoki wynik świadczy o wiarygodności klienta. Taka osoba nie ma problemów z zaciągnięciem kredytu, wymagana ilość dokumentów od tego rodzaju grupy klientów, również jest mniejsza. Zdarza się, że w ocenie banku posiadamy zbyt mało punktów. W tej sytuacji decyzja związana z możliwością uzyskania kredytu bywa odmowna. Banki przyjmują ograniczenia w różnej wysokości, toteż doradcy finansowi mają na tym gruncie pole do popisu. Dzięki nim, możemy dowiedzieć się, gdzie będzie szansa na kredyt, nawet jeśli w którymś z banków już nam się nie powiodło.

Więcej informacji uzyskasz przechodząc bezpośrednio na stronę Biura Informacji Kredytowej klikając TU

 

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...