PEKAO BH SA

Kredyt hipoteczny w PEKAO BH SA

Co swoim klientom oferuje PEKAO BH SA?

PEKAO BH SA

HIPOTECZNY
(do 30% możliwa konsolidacja innych zobowiązań)
KONSOLIDACYJNY
BRAK
POŻYCZKA
BRAK
Rodzina na swoim TAK
waluta kredytu PLN
kwota minimalna/maksymalna min 80 000 PLN
okres kredytowania 30 lat
max LTV 100% bankowej wartości hipotecznej; nie więcej niż 80% wartości rynkowej
powyżej 80% wartości rynkowej pod warunkiem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego
wiek kredytobiorców do 70 roku życia
maksymalna ilość kredytobiorców brak (współkredytobiorcami mogą być tylko osoby spokrewnione lub prowadzące wspólne gospodarstwo domowe)
właściciel/kredytobiorca wszyscy właściciele nieruchomości muszą być kredytobiorcami
zabezpieczenie na nieruchomości osoby trzeciej brak możliwości
ubezpieczenie pomostowe marża podwyższona o 1%
ubezpieczenie niskiego wkładu 1,2% za 3 lata
ubezpieczenie na życie nie wymagane
ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy nie wymagane
ubezpieczenie nieruchomości obligatoryjne we własnym zakresie (bank nie akceptuje polis opłacanych ratalnie)
wycena obligatoryjna w każdym przypadku wykonana na koszt klienta przez wybranego rzeczoznawcę z listy; wycena wymagana po wstępnym oszacowaniu możliwości kredytowania
karencja w spłacie do 30 m-cy w przypadku kredytów budowlanych; do 18 m-cy w przypadku kredytów na remont/modernizację; do 6 m-cy w pozostałych przypadkach
prowizja za wcześniejszą spłatę 1% przez okres 5 lat
prowizja za przewalutowanie nie dotyczy
DOCHODY:
umowa o pracę na czas nieokreślony Min okres zatrudnienia u danego pracodawcy 3 m-ce; średnia z ostatnich 3 m-cy; składniki zmienne wynagrodzenia – średnia za 12 m-cy – wymagane tylko zaświadczenie
umowa o pracę na czas określony rok wstecz i rok do przodu u danego pracodawcy (wstecz nie koniecznie na umowę o pracę, np. umowa zlecenie, ale wtedy będzie to rozpatrywane indywidualnie) – dochód netto w następujący sposób: średnia z 3 ostatnich miesięcy dotyczy podstawy wynagrodzenia plus średnia z ostatnich 12 miesięcy ze zmiennych składników wynagrodzenia – wymagane tylko zaświadczenie
umowa zlecenie/dzieło min. od 12 miesięcy. Przy umowie o dzieło przyjmujemy 20% koszty uzyskania przychodu. Dochód netto to średnia z ostatnich 12 miesięcy – wymagamy PIT za ubiegły rok, wypływy na rachunek z 12 miesięcy, umowy z bieżącego roku
działalnść gospodarcza – zasady ogólne minimalny okres prowadzenia działalności 24 m-ce; dochód średnia za rok bieżący oraz rok ubiegły
działalnść gospodarcza – ryczałt minimalny okres prowadzenia działalności 24 m-ce; dochód netto to 50% przychodów z ostatniego PIT28 pomniejszony o składki na ubezpieczenie i podatek, jednak nie więcej niż średnie wpływy na rachunek z ostatnich 12 miesięcy
działalność gospodarcza – karta podatkowa minimalny okres prowadzenia działalności 24 m-ce; dochód netto to 4 razy wymiar karty, jednak nie więcej niż średnie wpływy na rachunek z ostatnich 12 miesięcy
dochody z zagranicy nie dotyczy
limity na kartach kredytowych 10% przyznanego limitu
limity w ROR 5% przyznanego limitu
INNE:
refinansowanie kosztów poniesionych do 6 lat wstecz; w przypadku budowy lub remontu/modernizacji na podstawie faktur lub kosztorysu zaakceptowanego przez rzeczoznawcę; w przypadku zakupu – akt notarialny
kredyt refinansowy oferta standardowa
rozliczanie transz inspekcja wykonana przez pracownika banku lub rzeczoznawcę majątkowego
termin ważności decyzji i umowy kredytowej decyzja – 30 dni
umowa kredytowa – 90 dni
wyróżniki możliwość zabezpieczenia i kredytowanie nieruchomości, w której do 50% stanowi część komercyjna
możliwość zabezpieczenia tylko na nieruchomości posiadającej założoną Księgę Wieczystą; rynek pierwotny tylko w przypadku mieszkań oddanych do użytkowania

 

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...