Polbank

Kredyt hipoteczny Polbank

Co swoim klientom oferuje Polbank?

Polbank

MIESZKANIOWY

KONSOLIDACYJNY

POŻYCZKA

Rodzina na swoim NIE
waluta kredytu PLN, EUR, CHF
kwota minimalna/maksymalna min 30 000 PLN (kredyt z poduszką min 80 001 PLN) max. 1 200 000 PLN min. 30 000 PLN max. 1 000 000 PLN
okres kredytowania min. 3 lata – max. 40 lat min. 3 lata – max. 25 lat
max LTV 90% LTV – PLN
80% LTV – CHF, EUR
z ubezpieczeniem brakującego wkładu własnego do 90% – EUR
70% LTV- działki budowlanej położonej na terenie aglomeracji miejskiej (PLN, CHF, EUR)
75% dla PLN, CHF, EUR lub 70% dla działki
łączenie celów kredytu tylko cel mieszkaniowy Cel mieszkaniowy musi wynosić min. 50% całkowitej kwoty kredytu, pozostała kwota kredytu przeznaczona na spłatę innych zobowiązań Klienta i na cel dowolny cel mieszkaniowy < 50% kwoty kredytu
oprocentowanie Wibor 3M/EURIBOR 3M/LIBOR 3M + marża
wiek kredytobiorców od 21 do 70 roku życia
maksymalna ilość kredytobiorców 4
właściciel/kredytobiorca Każdy właściciel nieruchomości musi być Kredytobiorcą, (ale nie każdy Kredytobiorca musi być właścicielem nieruchomości)
zabezpieczenie na nieruchomości osoby trzeciej nie możliwe
ubezpieczenie pomostowe marża podwyższona o 1,5%
ubezpieczenie niskiego wkładu składka 3% za okres 3 lat
ubezpieczenie na życie obliagatoryjne – w przypadku gdy do kredytu przystępuje jedna osoba;
koszt – w pierwszym roku koszt 0,5% od kwoty kredytu, w kolejnych latach 0,045% kwoty kredytu miesięcznie
ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy fakultatywne
koszt – w pierwszym roku koszt 0,7% od kwoty kredytu, w kolejnych latach marża kredytu podwyższona o 1% w całym okresie kredytowania
ubezpieczenie nieruchomości obligatoryjne
Lokale mieszkalne – składka 0,0085% wartości nieruchomości płatna miesięcznie
Budynki w stadium użytkowania – składka 0,0095% wartości nieruchomości płatna miesięcznie
Budynki w budowie – składka 0,022% wartości nieruchomości płatna miesięcznie
w przypadku cesji ubezpieczenia zewnętrznego wydłuża się proces uruchomienia kredytu
Klient może zrezygnować z ubezpieczenia bankowego na rzecz cesji z innej polisy w każdym momencie po uruchomieniu
wycena wycena obligatoryjna zlecana przez bank po decyzji wstępnej – koszt 500 PLN
karencja w spłacie max 24 m-cy przy rynku pierwotnym
max 12 m-cy przy rynku wtórnym
max 3 m-ce tylko dla kredytów wypłacanych w transzach
prowizja za wcześniejszą spłatę 1,5% kwoty spłacanej przez cały okres kredytowania (min 500 PLN)
opcja kredytu elastycznego umożliwia nadpłacanie dwukrotności raty bez dodatkowych opłat
prowizja za przewalutowanie 1,5% kwoty kredytu (min. 500 PLN)
DOCHODY:
umowa o pracę na czas nieokreślony ogólny staż pracy min. 12 m-cy (wymagany PIT 11)
umowa o pracę na czas określony nie akceptowana
umowa zlecenie/dzieło udokumentowana ciągłość od 24 m-cy, koszty uzyskania przychodu przeliczane zgodnie z ustawą
działalność gospodarcza – zasady ogólne udokumentowana ciągłość od 24 m-cy, do zdolności dochód za rok poprzedzający rok bieżący
działalność gospodarcza – ryczałt min okres prowadzenia działalności 24 m-ce.; 21% * przychód za rok ubiegły/12
działalność gospodarcza – karta podatkowa min okres prowadzenia działalności 24 m-ce.; stawka karty podatkowej * 5
gospodarstwo rolne nie akceptowane
dochody z najmu udokumentowane umowy najmu od 24 m-cy
dochody z zagranicy nie akceptowane
OBCIĄŻENIA:
limity na kartach kredytowych 3% przyznanego limitu; w kalkulatorze wpisujemy cały przyznany limit
limity w ROR 3% przyznanego limitu; w kalkulatorze wpisujemy cały przyznany limit
INNE:
refinansowanie kosztów poniesionych brak celu; możliwe tylko w przypadku refinansowania zaliczki lub zadatku.
kredyt refinansowy oferta standardowa
rozliczanie transz inspekcja płatna zgodnie z tabelą opłat i prowizji (300 PLN)
termin ważności decyzji i umowy kredytowej decyzja wstępna – 30 dni
decyzja ostateczna – 30 dni
umowa – 60 dni
wyróżniki możliwość uzyskania decyzji wstępnej na dokumentach finansowych klienta (bez dokumentów nieruchomości).

 

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...