Raiffeisen

Kredyt hipoteczny w Raiffeisen Banku

Co swoim klientom oferuje Bank Raiffeisen ?

Raiffeisen

HIPOTECZNY

KONSOLIDACYJNY

min 50% cel mieszkaniowy

POŻYCZKA

Rodzina na swoim NIE
waluta kredytu PLN, EUR
kwota minimalna/maksymalna 50 000 PLN 30 000 PLN
okres kredytowania 30 lat 20 lat
max LTV 85% PLN/ 80% EUR
dla klientów o dochodach min 5000 PLN (8000 PLN dwóch kredytobiorców) miesięcznie, kwoty max. 1,5 mln, cel: zakup nieruchomości położonej w mieście pow. 100 tys mieszkańców lub w odległości 10-20 km od niej możliwe –
100% dla PLN i EUR z ubezpieczeniem
działka – 50%
remont – 100% kosztów inwestycji; nie więcej niż 70% LTV
+ 4% na pokrycie kosztów okołokredytowych
85% PLN / 80% EUR 60%
wiek kredytobiorców do 70 roku życia
maksymalna ilość kredytobiorców 4
właściciel/kredytobiorca wszyscy kredytobiorcy muszą być właścicielami nieruchomości Bemowo; wyjątek jeżeli do kredytu przystępują osoby spokrewnione nie wszyscy kredytobiorcy muszą być właścicielami nieruchomości
zabezpieczenie na nieruchomości osoby trzeciej TAK oświadczenie o poddaniu się egzekucji + podwyższona marża
ubezpieczenie pomostowe oprocentowanie podwyższone o 0,84%
ubezpieczenie niskiego wkładu 3,97% jednorazowo za okres 5 lat
ubezpieczenie na życie obligatoryjne w przypadku jednego kredytobiorcy; składka 0,25% kwoty kredytu rocznie lun marża podwyższona o 0,15%
ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy fakultatywnie; składka 0,25% kowoty kredytu rocznie
ubezpieczenie nieruchomości obligatoryjnie; koszt ubezpieczenia oferowanego przez bank 0,09% rocznie
wycena wycen zewnętrzna wymagana w przypadku: działki, budowy, rynek pierwotny pow 2 mln. PLN, pozostałe nieruchomości pow. 3 mln.
w pozostałych przypadkach cena lub oszacowanie na podstawie zdjęć i inspekcji
karencja w spłacie 18 m-cy – budowa, rozbudowa, adaptacja, 24 m-ce rynek pierwotny, 12 m-cy remont/wyposażenie w stałe elementy
prowizja za wcześniejszą spłatę 1,5% przez pierwsze 3 lata
prowizja za przewalutowanie brak
DOCHODY:
umowa o pracę na czas nieokreślony min okres zatrudnienia 6 -cy
umowa o pracę na czas określony umowa trwa od min 6 m-cy i jest drugą umową z tym samym pracodawcą, okres jej trwania jeszcze przez kolejne 6 m-cy a taka forma zatrudnienia wynika z polityki pracodawcy; warunki powyższe nie dotyczą nauczycieli i lekarzy
umowa zlecenie/dzieło ciągłość w roku ubiegłym i bieżącym
działalnść gospodarcza – zasady ogólne min okres prowadzenie 24 m-ce; jeżeli kontynuacja dotychczas wykonywanej pracy 6 m-cy, jeżeli umowa współpracy (przedstawiciele bankowi, ubezpieczeniowi itp.) – 12 m-cy
działalnść gospodarcza – ryczałt Dochód netto przyjmuje się niższą z wartości: z oświadczenia klienta lub 81% dochodu (przychód – 40% min koszty prowadzenia dział w usługach, 60% w handlu, 80% w produkcji)
działalność gospodarcza – karta podatkowa 5 x stawka podatku z decyzji podatkowej
dochody z zagranicy umowa o pracę lub kontrakt od min 6 m-cy i w przypadku czasu określonego zawarta na min 12 m-cy; nie uwzględniane
limity na kartach kredytowych 3% przyznanego limitu
limity w ROR 3% przyznanego limitu
INNE:
refinansowanie kosztów poniesionych zakup – 24 m-ce wstecz – na podstawie aktu notarialnego
budowa – na podstawie wyceny odtworzeniowej wykonanej przez rzeczoznawcę; budowa rozpoczęta do 30 m-cy wstecz
remont – 12 m-cy wstecz na podstawie rachunków i faktur
kredyt refinansowy oferta standardowa
rozliczanie transz aktualizacja operatu szacunkowego
termin ważności decyzji i umowy kredytowej decyzja – 30 dni
umowa – 60 dni
wyróżniki

 

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...